Kako funkcioniše Mrežni Marketing ?

Pasivni ( ponavljajući ) prihodi

Kada jednom odradite neki posao i zatim stalno dobijate zaradu od toga, to su PASIVNI ( ponavljajući ) PRIHODI !

Jednom kupite stan i od njegovog izdavanja svakog meseca dobijate kiriju, odnosno pasivne prihode. Jednom kupite akcije neke firme i svakog kvartala dobijate dividende, odnosno pasivne prihode. Jednom oročite novac u banci i svake godine dobijate kamatu, odnosno pasivne prihode. Za sve ovo treba mnogo novca !

Jednom izdate muzički CD i svaki put kad se proda dobijate tantijeme, odnosno pasivne prihode. Jednom napišete knjigu i svaki put kad se proda dobijate tantijeme, odnosno pasivne prihode. Jednom napravite neku kompjutersku aplikaciju i svaki put kad se proda dobijate pasivne prihode. Jednom patentirate neki proizvod i svaki put kad se proda dobijate pasivne prihode. Za sve ovo treba mnogo talenta ili znanja !

Da li postoji način da mi koji nemamo mnogo novca, talenta i znanja ostvarimo pasivne (ponavljajuće) prihode ?

DA, POSTOJI ! To je najbolji posao 21. veka i zove se MREŽNI MARKETING ! Zovu ga još i Multi level (više nivoa) marketing – MLM, Šer (deljenje) marketing, Preporučiteljski marketing, Marketing od usta do usta, Netvork (mrežni rad) marketing …

Najbogatiji ljudi sveta stekli su to bogatstvo upravo zahvaljujući MREŽI! Bil Gejts je umrežio svoje kompjutere na internet mrežu. Mark Zakerberg je napravio društvenu mrežu – Fejsbuk. Jedan čovek nikada ne može da odradi sam toliko posla dnevno koliko može da uradi njegova mreža poslovnih saradnika.

„Najbogatiji ljudi na svetu grade mrežu, a svi ostali traže posao.“ – Robert Kiosaki.

 Jednom izgradite svoju mrežu poslovnih saradnika i  mreža Vam svakog meseca donosi pasivne prihode !

mreza

Kako funkcioniše Mrežni marketing ?

Kaže se da 50 % maloprodajne cene proizvoda (ona cena koju plaća krajnji potrošač) odlazi na njegovu reklamu. Postoje mnoge kompanije koje ne žele da daju toliki novac za skupe reklame. Umesto toga one tih 50 % svog profita, koji su zaradili prodajom proizvoda, umesto za reklamu, daju svojim potrošačima – ljudima koji kupuju njihove proizvode. Kako onda te kompanije reklamiraju svoje proizvode? Jednostavno i efikasno! Proizvode kompanije reklamiraju sami potrošači (zadovoljni kupci njenih proizvoda) tako što ih PREPORUČUJU drugim ljudima! Kompanija plaća svoje potrošače za preporučivanje njenih proizvoda !

Potrošači ne prodaju proizvode! To radi kompanija. Potrošači ih samo preporučuju drugim ljudima. Kada odgledate neki dobar film, Vi ga preporučite svojim poznanicima. Ako ste bili u nekom dobrom restoranu, Vi ga preporučite svojim poznanicima. Tako ste odradili preporučiteljski marketing.

Neko Vam preporuči proizvode neke kompanije koja je u sistemu Mrežnog marketinga. Vi kupite proizvod te kompanije. Tom prvom kupovinom postajete njen registrovani potrošač. Dobijete člansku karticu sa svojim jedinstvenim kodnim brojem. Ta kompanija ima svoj kompjuterski sistem koji sve prati. Pre svega, da biste kupili proizvod takve kompanije, morate reći ime i kodni broj osobe koja Vam je preporučila tu kompaniju. Ta osoba postaje Vaš sponzor, a Vi postajete doživotni član mreže saradnika te osobe. Posle prve kupovine, nemate više nikakve obaveze ni prema kompaniji, a ni prema svom sponzoru. Kupili ste jednom proizvod kompanije koja je u sistemu Mrežnog marketinga. Dobili ste člansku karticu i svoj jedinstveni kodni broj. Tako ste postali registrovani potrošač te kompanije. Koristite proizvod koji ste kupili. Ako niste zadovoljni tim proizvodom, nemate više nikakvih obaveza. Vaše članstvo u kompaniji će automatski prestati na kraju godine, ako više ne kupite ni jedan proizvod te kompanije.

Kao registrovani potrošač, Vi imate veliku poslovnu mogućnost da, kao poslovni saradnik kompanije (Distributer), bez ikakvog dodatnog ulaganja, pa samim tim i bez ikakvog rizika, započnete Vaš sopstveni posao koji će Vam doneti pasivne prihode !

Ako ste zadovoljni proizvodom koji ste kupili, možete započeti Vaš sopstveni posao, tako što ćete PREPORUČIVATI ljudima proizvode te kompanije, ali i mogućnosti zarade koje ona nudi! Vi niste zaposleni u toj kompaniji, već ste njen poslovni saradnik (Nezavisni Distributer)! Vi postajete preduzetnik koji ima sopstveni biznis, bez ograničenja zarade! Visina zarade će zavisiti samo od Vas.

Kada neko kupi proizvod te kompanije na osnovu Vaše preporuke (prilikom prve kupovine kaže Vaše ime i Vaš kodni broj), ta osoba postaje doživotni član Vaše mreže saradnika, a Vi postajete njen sponzor. Ta osoba je sada Vaš direktni član (jer se registrovala na Vaš kodni broj) i ona je u prvom nivou Vaše mreže saradnika. Što više direktnih članova (prvi nivo) imate, to je veća Vaša mreža „U ŠIRINU“.  Kada ta osoba, koja je Vaš direktni član, preporuči nekome proizvode i tako dobije svog direktnog člana, onda i ta treća osoba postaje indirektni član Vaše mreže, u Vašem drugom nivou. Tako Vi gradite svoju mrežu „U DUBINU“. Ne postoji ograničenje koliko direktnih članova (širina), ni koliko nivoa indirektnih članova (dubina) možete imati u Vašoj mreži.

Bitno je da shvatite da se svaka osoba u Vašoj mreži registruje direktno u kompaniji (ne kod Vas), kupuje za sebe proizvode u kompaniji (ne kod Vas), plaća prizvode kompaniji (ne Vama). Ako u gradu gde živi ta osoba nema prodavnice, kompanija (a ne Vi) toj osobi šalje poštom proizvode. Kompanija proizvodi, prodaje, distribuira i naplaćuje proizvode. Kompanija je odgovorna za kvalitet proizvoda i obezbeđuje potrebne sertifikate za to. Kompanija ima svoja prodajna mesta i plaća  radnike koji tamo rade. Kompanija plaća poreze i snosi sve rizike poslovanja. Kompanija ima kompjuterski sistem i radi obračun zarada na kraju meseca i onda isplaćuje zaradu Vama. Sve radi kompanija.

Vaš posao je da PREPORUČUJETE proizvode i poslovne mogućnosti kompanije drugim ljudima.

Videli ste kako se gradi mreža. Svako ko, na Vašu preporuku (registruje se na vaš kodni broj), kupi prizvod kompanije postaje Vaš direktni član (Vaš prvi nivo). Kada Vaši direktni članovi pronađu svoje direktne članove (koji se registruju na njihov kodni broj), tada oni počinju da grade svoje mreže. Ali ti njihovi direktni članovi su istovremeno i indirektni članovi Vaše mreže (Vaš drugi nivo). Kada ti ljudi iz Vašeg drugog nivoa pronađu svoje direktne članove i počnu da grade svoje mreže i ti njihovi direktni članovi postaju indirektni članovi Vaše mreže (Vaš treći nivo). Tako Vaša mreža raste u dubinu. Tako Vi radite posao koji se zove Mrežni marketing. Sve je to lepo, reći ćete, ali kako se tu zarađuje?

Najjednostavnije rečeno, svaki član Vaše mreže (i u širinu i u dubinu) je Vaš doživotni član. Svaki put kada bilo koji član Vaše mreže kupi za sebe neki proizvod kompanije, tada kompjuterski sistem kompanije to zabeleži i na kraju meseca se obračuna koliko ste Vi i svi članovi Vaše mreže kupili proizvoda, odnosno koliki PROMET ste napravili tog meseca. Na osnovu tog zbira, kompanija Vama isplaćuje određeni procenat od ostvarenog mesečnog PROMETA Vaše mreže. Koliko će to biti, zavisi od Kompenzacionog plana (načina na koji kompanija obračunava zaradu) te konkretne kompanije čiji ste Vi poslovni saradnik (Distributer). Većina kompanija ima utvrđene određene nivoe koje treba da postignete da biste ostvarivali zaradu. Što je viši nivo koji ste postigli, to je i veći procenat koji Vam isplaćuje kompanija, a time je veća i Vaša zarada.

– Što više članova imate u mreži, ostvarujete veći mesečni promet. – Što veći mesečni promet ostvaruje Vaša mreža, to je viši Vaš nivo u kompaniji. – Što je viši Vaš nivo, to je veći % koji Vam kompanija isplaćuje od ostvarenog prometa.

Dakle, osnovni cilj je da imate što više članova u Vašoj mreži. Ali, to nije dovoljno. Bitno je da proizvodi kompanije budu kvalitetni, da bi ih članovi Vaše mreže kupovali redovno i tako Vam ostvarivali Vaše redovne mesečne pasivne prihode. Možete imati mnogo članova u Vašoj mreži, ali ako oni ne kupuju proizvode kompanije, onda ni Vi nećete imati zaradu.

Kompanija Vas ne plaća na osnovu broja članova Vaše mreže, nego na osnovu PROMETA koji članovi Vaše mreže i Vi napravite u toku meseca !

Kad birate kompaniju koju ćete promovisati i graditi svoju mrežu, bitne su 3 stvari:

1)  Proizvodi kompanije moraju biti vrhunskog kvaliteta (da bi ih ljudi kupovali). 2)  Proizvodi moraju biti potrošna roba (da bi ih ljudi stalno kupovali). 3)  Proizvodi treba da budu oni koji su potrebni što širem krugu ljudi (da bi ih što veći broj ljudi kupovao).

Na primer, možete preporučivati kompaniju koja prodaje vrhunske parfeme. Tada je prvi problem što takvi parfemi mogu da traju nekoliko meseci i članovi Vaše mreže ih neće kupovati svakog meseca, a samim tim ni Vi nećete imati redovnu zaradu (pasivne prihode). Drugi problem je taj što je relativno uzan krug ljudi koji žele da kupuju vrhunske parfeme, a time je sužena i mogućnost za širenje Vaše mreže.

Na kraju, veoma je bitno da shvatite još neke osnovne stvari:

Ako odlučite da počnete to da radite onda Mrežni marketing postaje VAŠ POSAO! Iako ćete ga u početku raditi kao dopunski rad, uz Vaš redovni posao, moraćete da mu posvetite par sati Vašeg vremena dnevno. To znači da ćete morati da izađete iz svoje „zone komfora“, da se odreknete nekih stvari i da mnogo bolje organizujete svoje slobodno vreme. Moraćete da UČITE kako se radi taj Vaš posao (da gledate videa i čitate knjige). Moraćete da budete strpljivi, ali istrajni. Moraćete, pre svega, DA RAZMIŠLJATE POZITIVNO ! Sve to će menjati na bolje i Vaše navike i Vašu ličnost. „Ne možemo postati ono što želimo, ako ostanemo ono što jesmo“. Postajaćete bolja osoba, a to će privlačiti više ljudi, što će Vam doneti i bolje rezultate i sve veću i veću zaradu. Vaš sponzor i mentori će Vam nesebično pomagati, ali …

SAMO OD VAS ĆE ZAVISITI REZULTATI VAŠEG RADA I VAŠA ZARADA !

Ako radite Mrežni marketing pravilno, uz konsultacije sa Vašim mentorima (koji će Vam pružiti nesebičnu pomoć), veoma je realno da ćete za par godina izgraditi takvu mrežu saradnika koja će Vam SVAKOG MESECA donositi Pasivne prihode od 1.000 evra. Vaša mreža će se tada širiti sve više i više, čak i ako Vi prestanete da radite. Iz meseca u mesec će Vam donositi sve veće Pasivne prihode, koji za nekoliko godina mogu dostići nivo od više hiljada evra SVAKOG MESECA !

Upravo je to poenta rada u Mrežnom marketingu. Da ostvarite redovne mesečne pasivne (ponavljajuće) prihode od kojih ćete moći lagodno da živite, a da pri tom nemate ni gazdu ni fiksno radno vreme, već da Vam ostane puno slobodnog vremena koje ćete moći da provodite onako kako Vi želite.

Suština Mrežnog marketinga je da POMAŽETE LJUDIMA da ostvare pasivne prihode i kvalitetniji život, tako što ćete im preneti odgovarajuće informacije koje će im pomoći da nauče ovaj posao i počnu i sami da zarađuju. Što više ljudi u Vašoj mreži postane uspešno, tada ćete i Vi biti uspešniji ! Od srca vam želim da donesete pravu odluku i da počnete da zarađujete. 🙂

 

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *

*
*