Šta je Mrežni Marketing ?

Mrežni marketing je legalna grana trgovine u kojoj se vrši direktna distribucija proizvoda i usluga od proizvođača do potrošača. U Mrežnom marketingu postoji realan izvor prihoda. To je profit (novac) koji je kompanija već ostvarila prethodnom prodajom svojih proizvoda ili usluga.

Kompanija koja posluje u sistemu Mrežnog marketinga deo tog profita namenjenog za marketing ne troši na klasično reklamiranje, već njime plaća svoje potrošače za dovođenje novih kupaca!

Kupovinom proizvoda takve kompanije, osim što ste postali potrošač njenih proizvoda ili usluga, Vi dobijate člansku karticu i postajete njen poslovni saradnik u oblasti marketinga. Tako dobijate mogućnost da, kao Nezavisni distributer te kompanije, pokrenete sopstveni privatni biznis.

Vaš posao je da preporučujete proizvode i usluge te kompanije drugim ljudima.
Vi NE PRODAJETE te proizvode ili usluge (to radi kompanija), nego ih samo preporučujete drugim ljudima, zato jer ih i sami kupujete i koristite i zadovoljni ste njihovim kvalitetom.

Kao što svakodnevno preporučujete svojim prijateljima neki dobar film koji ste pogledali, neki dobar restoran u kojem ste bili, neku trgovinu u kojoj ste kupili nešto na velikom popustu, neku korisnu informaciju koju ste našli na internetu, neki novi recept za hranu koji ste napravili i mnogo drugih sličnih stvari. Dakle, prenosite prijateljima svoja dobra iskustva ili korisne informacije sa željom da i oni uživaju u tome.

Kada neka osoba, na osnovu Vaše preporuke, počne da kupuje za sebe proizvode ili usluge te kompanije koju Vi preporučujete, ona postaje doživotni član Vaše mreže poslovnih saradnika. Svaki put kada ta osoba kupi za sebe neki proizvod te kompanije Vi imate mogućnost da dobijete određeni procenat od vrednosti te kupovine. Detaljnije o tome pročitajte u mom Blog postu – Kako funkcioniše Mrežni marketing ?

Ako donesete odluku da pokrenete sopstveni biznis u Mrežnom marketingu, Vaš posao će biti da „pronađete“ što veći broj ljudi koji će, na osnovu Vaše preporuke, početi da kupuju proizvode ili usluge kompanije koju Vi promovišete kao njen Nezavisni distributer.
Na taj način Vi gradite mrežu Vaših poslovnih saradnika. Dakle, Vi niste zaposleni u toj kompaniji, već ste njen poslovni saradnik u oblasti marketinga. Zato nećete dobijati nikakvu platu od te kompanije.

Vaša zarada će zavisiti isključivo od mesečnog PROMETA koji ostvarite Vi i svi članovi Vaše mreže poslovnih saradnika. PROMET je ukupna količina novca koju ste Vi i svi članovi Vaše mreže potrošili u toku meseca za kupovinu proizvoda te kompanije.

Kako se zarađuje u Mrežnom marketingu ?

Svaka kompanija koja posluje u sistemu Mrežnog marketinga ima svoj Kompenzacioni plan na osnovu kojeg isplaćuje svoje poslovne saradnike. Postoje unapred određeni nivoi koji se moraju postići u toku jednog meseca da bi se ostvarilo pravo na zaradu. Što je viši nivo koji postignete to je i veći procenat Vaše zarade. Da biste to bolje shvatili, daću Vam jedan karikiran primer. Bitno je da shvatite princip nagrađivanja.

Recimo da je kompanija odredila da je za 1. nivo potrebno ostvariti mesečni promet od minimum 100 € i da za to plaća 4 %. To znači da Vi i svi članovi Vaše mreže poslovnih saradnika morate u toku jednog meseca da kupite proizvode te kompanije u ukupnom iznosu od minimum 100 € i tada ćete Vi zaraditi 4 % od tog prometa.

Ako Vi, na primer, imate tri člana u svojoj mreži (troje ljudi koji su kupili proizvode kompanije na osnovu Vaše preporuke) i svako od njih kupi u tom mesecu proizvode vredne po 25 € to je ukupno 75 €. Ako ste i Vi kupili u tom mesecu proizvode za 25 € to je ukupno 100 €. 3 x 25 € od Vaših članova + Vaših 25 € = 100 €. U tom slučaju Vi ste postigli uslov zarade za 1. nivo (promet od 100 €) i Vi ćete tog meseca zaraditi 4 % od tog prometa, odnosno 4 €.

Naravno, možete i Vi sami da kupite u jednom mesecu proizvode vredne minimum 100 € i da ostvarite zaradu od 4 % i ako nemate ni jednog člana u Vašoj mreži.Ovo je samo karikarani primer, ali je bitan princip nagrađivanja.

Bitno je da shvatite da postoji realan izvor za isplatu Vaše zarade, a to je PROMET. Kompanija je ostvarila profit od kupovine koju ste u tom mesecu napravili Vi i svi čalnovi Vaše mreže poslovnih saradnika (PROMET) i Vama isplaćuje deo tog profita, zato što ste kompaniji doveli nove kupce i tako joj povećali profit.

Kako se tim kompanijama isplati da plaćaju svoje potrošače ?

Postoje dva osnovna razloga za to.

1. U Mrežnom marketingu vrši se DIREKTNA PRODAJA ! Potrošači kupuju robu ili usluge direktno od proizvođača. Samim tim, ne postoje posrednici kao što su veletrgovine i marketi koji dodaju svoje marže i tako poskupljuju proizvode. Na taj način kompanije u sistemu Mrežnog marketinga imaju mnogo manje troškove i ostvaruju mnogo veći profit.

2. Takve kompanije ne troše taj višak profita na klasično reklamiranje, već njime plaćaju svoje zadovoljne potrošače za dovođenje novih kupaca. Takav način marketinga nazvan Marketing od usta do usta ili Šer (deljenje) marketing se pokazao kao mnogo efikasniji od klasičnog reklamiranja. Ljudi radije kupuju proizvode koje im je prporučila neka osoba kojoj veruju, nego neka poznata javna ličnost u TV reklami za koju znaju da je dobila veliki novac za tu reklamu, a verovatno i ne koristi proizvod koji reklamira.

– Treba dodati da su proizvodi većine kompanija koje posluju u sistemu Mrežnog marketinga vrhunskog kvaliteta, sa svim potrebnim sertifikatima koji to potvrđuju i da se oni ne mogu naći u „slobodnoj“ prodaji po marketima, već isključivo u specijalizovanim prodavnicama tih kompanija.

– Takođe je važno i to da svaka od tih kompanija ima svoje specijalizovane prodavnice u velikom broju država širom sveta. Ovo je veoma bitno iz dva razloga.

– Prvo, svako može da kupuje proizvode te kompanije u svojoj državi (da ih dobije poštom na kućnu adresu) i da dobije isti kvalitet proizvoda po istoj ceni kao bilo gde u svetu.

– Drugo, to je veoma bitno ako želite da pokrete sopstveni biznis kao Nezavisni distributer takve kompanije.
Na primer, Vi možete u Srbiji da kupujete za sebe te proizvode i da ih preporučite nekom svom rođaku u Švedskoj. On će ih kupiti u Švedskoj, a kompjuterski sistem kompanije će Vama obračunati procenat zarade od te njegove kupovine u Švedskoj. Na taj način Vi imate mogućnost da razvijate svoj biznis globalno, po celom svetu, a pogotovo danas, kada nam internet pruža neograničene mogućnosti za komunikaciju.

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *

*
*